News

New Join Company

Zhejiang Jiasheng Printing Co., Ltd.

Our HistoryZhejiang Jiasheng Printing Co., Ltd was established in 2015.We imported 2 Heidelburg printing machine in 2015We imported another 2 Heidelburge printing machine in 2016.We obtained ISO90

Zhejiang Jiasheng Printing Co., Ltd.
Genemax Medical Products Industry Corp.
Xiamen HRST Stone Co., Ltd
Zhongshan Zhongrui CNC Machinery Co.,Ltd